herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Strona główna

Szanowni Państwo!

Przemiany gospodarcze i społeczne ostatnich 20 lat oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwarły przed samorządami miast ogromne możliwości rozwoju. Programy krajowe jak i unijne dają możliwość pozyskania zewnętrznych środków ukierunkowanych na rozwój wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego.

Gmina Mikołów od lat stara się jak najlepiej skutecznie wykorzystywać te możliwości, stawiając na dynamiczny rozwój miasta oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z realizowanymi obecnie oraz w ostatnich latach inwestycjami jak również z projektami z zakresu edukacji i sfery społecznej. Działania te są bardzo zróżnicowane; od największej inwestycji jaką jest budowa kanalizacji dofinansowana z Funduszu Spójności, poprzez niedawno zakończoną adaptację budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej po projekty z zakresu informatyzacji i pomocy społecznej. W tym miejscu znajdą Państwo również informacje dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Jak Państwo będą mogli zauważyć Gmina pozyskała i nadal pozyskuje środki zewnętrzne z wszelkich możliwych źródeł krajowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, programów rządowych prowadzonych przez Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwa Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a także ze środków Unii Europejskiej. Wartość zadań, które uzyskały dofinansowanie od 2003 roku (bez dofinansowania z Funduszu Spójności) to około 126 mln zł, w tym 56 mln zł to pozyskane dotacje dla Gminy Mikołów.

Z inicjatywy władz miasta w 2007 r. Mikołów został liderem Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, co jest dużym wyróżnieniem i sukcesem miasta. To właśnie w Mikołowie miały miejsce spotkania 81 prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin z naszego regionu, które zakończyły się powstaniem i podpisaniem Programu, w ramach którego ze środków Unii Europejskiej zostało dofinansowanych 88 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Obecnie Gmina realizuje kilka projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz przygotowuje się do realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej  2014-202.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje przybliżą Państwu kierunki rozwoju naszego miasta a także pozwolą na refleksję związaną z jego przyszłością.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które prosimy przesyłać na adres bgr@mikolow.eu.

 

 


            

 

 

Z ostatniej chwili: